Przestrzeń publiczna w miastach w XIX wieku – promocja książki

Spotkania i wykłady literackie

Moje wydarzenia

Dodaj ulubione wydarzenia do sekcji moje wydarzenia, aby zawsze mieć je pod ręką.

  • piątek, 18 października 2019, 18:00

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zaprasza na spotkanie promujące drugi tom serii Architektura w mieście, architektura dla miasta wydawanej przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. W dyskusji poświęconej przestrzeni publicznej w miastach ziem polskich w XIX wieku wezmą udział prof. Agnieszka Zabłocka-Kos (Uniwersytet Wrocławski), dr Aleksander Łupienko (Instytut Sztuki PAN) oraz dr Wojciech Szymański (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego). Rozmowę poprowadzi dr Michał Wiśniewski i Łukasz Galusek. MCK jest partnerem wydarzenia.

Przestrzeń publiczna jest fizycznym, namacalnym obszarem, który z reguły można dość precyzyjnie określić. Jednocześnie stanowi także konstrukt myślowy wyposażony w liczne atrybuty konotujące idee m.in. z dziedziny prawa, polityki bądź estetyki. Naukowe rozpoznanie miejskiej przestrzeni publicznej to jeden z kluczy do zrozumienia tego nieskończenie skomplikowanego układu fizyczno-społeczno-mentalnego, jakim jest miasto.

W drugim tomie serii Architektura w mieście, architektura dla miasta opublikowane zostały teksty przedstawicieli dwóch różnych dziedzin humanistyki: historyków i historyków sztuki. To wspólny namysł nad rolą, znaczeniem i funkcjonowaniem przestrzeni publicznej w ujęciu naukowców, którzy operując nieco odmiennymi kategoriami, przemawiają do nas wspólnym językiem.

Teksty te przedstawiają różne interpretacje przestrzeni publicznej w miastach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie zaborów. Studia te uzupełniają artykuły o dziewiętnastowiecznych miastach z krajów ościennych: monarchii habsburskiej, Rosji i Prus, co daje szeroki materiał porównawczy i otwiera nowe horyzonty badawcze.

Więcej informacji: http://bit.ly/architekturamiasta.

udostępnij

więcej

Zamknij Nasz strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Możesz wyłączyć tą opcję w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki.