Galicyjski pierścień Krakowa

Spacery i zwiedzanie

Moje wydarzenia

Dodaj ulubione wydarzenia do sekcji moje wydarzenia, aby zawsze mieć je pod ręką.

Program spaceru miejskiego opracowany został tak, aby stał się znakomitą przygodą prowokującą do poznania galicyjskich zaułków, gmachów, pomników, tablic czy krakowskich kawiarni. Podążając wraz z mapą uczestnicy wykonają zadania w siedmiu punktach zlokalizowanych w obrębie Plant. Ćwiczenia są zróżnicowane – niektóre wymagają skorzystania z wiedzy i umiejętności pozyskiwania informacji inne, pozwolą na wykazanie się talentem plastycznym, sprawnością lub sprytem.

Galicja to określenie ziem zaboru austriackiego. Nazwa kraju koronnego istniejącego w latach 1772-1918 jako Królestwo Galicji i Lodomerii. Ziemie wchodzące w skład dawnej Rzeczypospolitej na jej południowo-wschodnich rubieżach, obecnie znajdujące się na terenie Polski i Ukrainy. Galicyjskie wątki dają się silnie zauważyć w historii XIX wiecznego Krakowa – ekonomia, architektura, sztuka, literatura i nauka to obszary, które rozwijały się prężnie dzięki osobom wywodzącym się z obszaru zaboru austro-węgierskiego. Wymiana myśli między intelektualistami tamtych czasów, czerpanie inspiracji z nurtów artystycznych i kierunków architektonicznych obecnych w Wiedniu oraz doświadczenie wielokulturowego dziedzictwa mieszkańców Galicji sprzyjało rozkwitowi miast. Obok stolicy Galicji, Lwowa, Kraków rozwijał się równie dynamicznie, przybierając rys nowoczesnej metropolii. Najlepiej mówią nam o tym świadkowie tamtych czasów – architektura wokół zielonego pierścienia okalającego Stare Miasto – Plant.

Spacer dla młodzieży w wieku 14–18 lat

Czas trwania ok. 2 godzin. Start: Międzynarodowe Centrum Kultury

udostępnij

więcej

Zamknij Nasz strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Możesz wyłączyć tą opcję w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki.