Krakowskie kolokwium

Wykłady, spacery i warsztaty artystyczne

Moje wydarzenia

Dodaj ulubione wydarzenia do sekcji moje wydarzenia, aby zawsze mieć je pod ręką.

Krakowskie kolokwium to cykl debat na ważne tematy dotyczące historii i współczesności Krakowa. Debaty odbywają we wtorki o godzinie 18.00 w Pałacu Krzysztofory. Moderator: Michał Niezabitowski, dyrektor MHK.

17 kwietnia 2018

Czy przed 1918 r. Polska mogła wybić się na niepodległość? Paneliści: prof. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński), prof. Kazimierz Karolczak (Uniwersytet Pedagogiczny)

W 1918 r. rozstrzygnięcie Wielkiej Wojny i rewolucja w Rosji wytworzyły sytuację międzynarodową, która dla wielu państw stała się szansą na odzyskanie niepodległości. Skorzystała z niej m.in. Polska. Odzyskanie wolności w 1918 roku nie było owocem jedynie naszych wysiłków z okresu Wielkiej Wojny. Był to właściwie efekt polskich dążeń niepodległościowych oraz przedsięwzięć mających poprawić los ojczyzny, rozpoczętych jeszcze na samym początku XIX wieku.

Już kilka lat po ostatnim rozbiorze Rzeczypospolitej Józef Pawlikowski, sekretarz Tadeusza Kościuszki, zatytułował swoją broszurę Czy Polacy mogą wybić się na niepodległość, wyrażając w niej poglądy samego Naczelnika. Współczesny historyk, prof. Stefan Kieniewicz w  artykule Drogi do niepodległości wyliczył osiem sposobów, jakimi Polacy dążyli do restytucji własnego państwa. Były to: postawa ugodowa wobec jednego z zaborców, dyplomacja, opozycja legalna, działania orężne idei legionowej poza granicami kraju, rewolucja społeczna, tzw. „walka za naszą i waszą wolność”, walka powstańcza, szeroko pojęta praca organiczna.

W trakcie dyskusji zastanowimy się, czy powstania narodowe miały szansę powodzenia, czy też z góry były skazane na niepowodzenie? Czy w dziejach XIX-wiecznej Europy był takim moment na arenie międzynarodowej, w którym sprawa polska mogła mieć szansę na pozytywne rozstrzygniecie? Co zadecydowało o „wybiciu się” Polski na niepodległość?

5 czerwca 2018

Polskość. Patriotyzm czy nacjonalizm? Paneliści: prof. Bogumił Grott (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi), prof. Krzysztof Kawalec (Uniwersytet Wrocławski), prof. Waldemar Łazuga (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Wartością wspólną dla patriotyzmu i nacjonalizmu jest ojczyzna. Oba te pojęcia oznaczają też identyfikację ze swoim narodem, poczucie jedności, szacunek dla tradycji, historii i języka. Oba budzą ogromne emocje. Powszechnie patriotyzm uważany jest za ten najwłaściwszy model wyrażania uczucia do ojczyzny, nacjonalizm zaś kojarzy się z przesadnym przywiązaniem do własnej narodowości, a w podtekście z pogardą wobec innych nacji, a więc z czymś złym.

Pierwotnie pojęcie nacjonalizmu oznaczało ideę podporządkowania interesów grupowych, szczegółowych czy też klasowych interesowi całego narodu. Oznaczało politykę stawiania dobra narodowego ponad dobro grup i różnych klas. Z czasem terminy nacjonalizm czy nacjonalista, wobec długotrwałych działań komunizmu i ideologii lewicowych, stały się przedmiotem ideologicznych i językowych manipulacji. Idee nacjonalizmu mogą mieć różne odcienie i nasilenie. Jeżeli jednak nacjonalizm, czyli działanie w interesie i dla dobra własnego narodu, połączone jest z wrogością lub nienawiścią do innych narodów, wtedy przekształca się w wynaturzoną formę, tj. szowinizm.

Podczas debaty paneliści spróbują odpowiedzieć na pytania: jaka jest geneza pojęć patriotyzm i nacjonalizm? Co się kryje pod tymi pojęciami obecnie? Czy „polskość” jest tożsama z polskim nacjonalizmem? Czy rację ma socjolog Michał Łuczewski, który w książce Odwieczny naród wskazuje, że sama polskość jest ciągłą walką o definicję polskości?

udostępnij

więcej

Zamknij Nasz strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Możesz wyłączyć tą opcję w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki.