Konserwacja ołtarza Wita Stwosza zakończona!

5 lutego 2021

Po pięciu latach badań, analiz i prac konserwatorskich w Bazylice Mariackiej zostanie na nowo zaprezentowany ołtarz Wita Stwosza. Jedno z najwybitniejszych dzieł sztuki gotyckiej w Europie, które w ostatnim czasie było przedmiotem intensywnych, szeroko zakrojonych działań prowadzonych m.in. przez specjalistów i naukowców z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, będziemy mogli odtąd podziwiać w całej okazałości – oczyszczone ze wszelkich dotychczasowych przemalowań i zabrudzeń, uzupełnione i w pierwotnej kolorystyce.

Autentyczne dzieło końca XV wieku jest rzeczą absolutnie wyjątkową. Wyjątkowa zatem musiała być także skala przedsięwzięcia, którego podjęli się m.in. absolwenci i pedagodzy Akademii Sztuk Pięknych. Udział w projekcie wzięli liczni specjaliści z kraju i z zagranicy. Zakładał on szereg badań i analiz z wykorzystaniem metod nieinwazyjnych, m.in. tomografu komputerowego czy lasera, kompleksową konserwację (w tym wszystkich figur i płaskorzeźb) oraz restaurację całości ołtarza.

Ołtarz Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, jak brzmi pełna jego nazwa, powstawał w latach 1477–1489. Dzieło kilkakrotnie w swej historii podlegało pracom konserwatorskim i restauratorskim, co spowodowało nieznaczne zmiany i przekształcenia, m. in. w zwieńczeniu ołtarza. Mimo zmian ołtarz zachował swoją zasadniczą formę oraz założenie ikonograficzne. Jest to tyle wyjątkowe, że – z wyłączeniem epizodu II wojny światowej, gdy retabulum zostało wywiezione na teren III Rzeszy –  stoi on w miejscu, do którego zostało pierwotnie przeznaczony, co robi wrażenie szczególnie w kontekście dzieł średniowiecznych. Od lat 40. przy ołtarzu nie podejmowano także żadnych prac konserwatorskich.

Konserwacja retabulum ołtarza głównego kościoła Mariackiego nie po raz pierwszy ściśle wiąże się z działalnością Akademii Sztuk Pięknych. Sam mistrz Jan Matejko, jako ówczesny dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych, zawarł z parafią Mariacką umowę dotyczącą opieki artystycznej nad wystrojem wnętrza świątyni. W 1932-1933 w skład zespołu ds. odnowienia ołtarza powołano ówczesnego rektora Akademii Józefa Mehoffera oraz profesora Konstantego Laszczkę. Można powiedzieć, że po niemal 150 latach ASP nadal dotrzymuje umowy i trzyma pieczę nad stanem i konserwacją jednego z najwybitniejszych dzieł sztuki. Obecne działania rozpoczęte w 2015 roku i uznane przez Senat Akademii za „ważne wydarzenie konserwatorskie i artystyczne” są przykładem artystycznego kontinuum wiążącego Akademię z ołtarzem mariackim.

Projekt badawczo-konserwatorski prowadzony jest przez Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, jednostkę naukowo-badawczą skupiającą specjalistów wielu dziedzin, w szczególności konserwatorów i badaczy dzieł sztuki (ale także historyków, fizyków, chemików, inżynierów oraz innych naukowców i specjalistów wielu jednostek naukowych). MIK łączy dwa wydziały: Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Instytut reprezentowany jest przez prof. Ireneusza Płuskę oraz dra hab. Jarosława Adamowicza.

Źródło: materiały promocyjne ASP

fot. Klaudyna Schubert

udostępnij

Zamknij Nasz strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Możesz wyłączyć tą opcję w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki.