Przedmieszczanin – wykłady

Spotkania i slajdowiska

Moje wydarzenia

Dodaj ulubione wydarzenia do sekcji moje wydarzenia, aby zawsze mieć je pod ręką.

Cykl wykłądów towarzyszacych wystawie Muzeum Krakowa w Domu Zwierzynieckim zatytułowanej Przedmieszczanin.

7 marca 2019, 17.00 Współczesna przedmiejskość. Spojrzenie socjologa
Dr hab. Paweł Kubicki, socjolog z Instytutu Europeistyki UJ zajmujący się socjologią i antropologią miast i miastami w cywilizacji Zachodu, przedstawi w swoim wykładzie, jakie problemy badawcze stoją przed socjologami badającymi współczesne miasta, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa.  

4 kwietnia 2019, 17.00 Migracje i mobilność w podkrakowskich wsiach
Dr Mateusz Wyżga, historyk z Instytutu Historii i Archiwistyki UP zajmujący się historią migracji, demografią historyczną, a także historią rozwoju osadnictwa w rejonie Krakowa, omówi wyniki swoich badań historycznych nad miejscowościami w okolicach Krakowa i przemieszczaniem się poszczególnych jednostek i grup w obrębie szeroko pojętego otoczenia Krakowa. 

9 maja 2019, 17.00 Namysł nad nowożytnymi przedmieściami miast polskich
Dr Łukasz Kossacki-Lytwyn, historyk i prawnik związany z Wydziałem Prawa UJ, zajmujący się historią miast i mieszczaństwa w epoce nowożytnej przedstawi, czym, z punktu widzenia historyka prawa, były przedmieścia miast polskich w epoce staropolskiej.  

6 czerwca 2019, 17.00 Śladami krakowskich przedmieść przez stulecia
Dr Wacław Szczepanik, historyk z Muzeum Krakowa i kurator wystawy Przedmieszczanin, omówi w swoim wykładzie dzieje przedmieść krakowskich od średniowiecza aż po współczesność. Wskaże tereny, które w przeszłości można było uznać za przedmieścia lub które w taki właśnie sposób były  określane, i przedstawi ich historie i specyfikę.

Wstęp wolny 

udostępnij

więcej

Zamknij Nasz strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Możesz wyłączyć tą opcję w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki.