Wyimki z niepodległości

Inne wydarzenia literackie

Moje wydarzenia

Dodaj ulubione wydarzenia do sekcji moje wydarzenia, aby zawsze mieć je pod ręką.

  • poniedziałek, 12 listopada 2018, 18:00

Biblioteka Kraków, w związku z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zaplanowała cykl wykładów pt. „Wyimki z Niepodległości”. Prelekcje prezentujące wybrane aspekty tego okresu wygłoszą: Piotr Boroń, dr hab. Marek Karwala, Marek Sosenko oraz prof. Franciszek Ziejka. Raz patrzymy na rok 1918 poprzez pryzmat literatury czy pieśni patriotycznych, raz przyglądamy się pozostałym dokumentom życia codziennego czy historii konkretnych osób zasłużonych w tej trudnej drodze do wolności. Fakty, miejsca, bohaterów mocną nicią będzie wiązał Kraków, który odegrał zasadniczą rolę w odradzaniu się suwerennej Polski.

12 listopada, 18.00
Włodzimierz Tetmajer – Gorące i szlachetne serce. Wykład prof. dr. hab. Franciszka Ziejki
Włodzimierz Tetmajer jako artysta malarz cieszył się uznaniem już za życia Przez krytyków sztuki uznany został za twórcę tzw. szkoły ludowej w polskim malarstwie. Uprawiał także malarstwo sakralne oraz  o tematyce świeckiej. Z powodzeniem trudnił się ozdabianiem kościołów. Wykonał polichromię w zabytkowej farze w Bieczu czy też polichromię kościoła OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. W kaplicy królowej Zofii w katedrze na Wawelu stworzył przy pomocy pędzla panteon narodowy wielkich królów, bohaterów narodowych i artystów.  Jego dorobek jako pisarza jest stosunkowo skromny. Opublikował zaledwie kilka tomików poetyckich i prozą; w prasie z przełomu wieków znajduje się jednak wiele jego wierszy czy fragmentów prozy, które wciąż czekają na zebranie i publikację w wydawnictwie zwartym.
Włodzimierz Tetmajer brał czynny udział  w życiu politycznym  Galicji. Jego decyzja sprzed lat o zawarciu małżeństwa z córką bronowickiego chłopa zaprowadziła go w struktury ruchu ludowego, a w szczególności – Polskiego Stronnictwa Ludowego. W imieniu tego stronnictwa w maju 1917 roku zgłosił też słynną rezolucję o konieczności odbudowy Polski niepodległej z dostępem do morza. Lektura jego tekstów publicystycznych skłania nieodparcie do postawienia tezy, iż w życiu politycznym kierował się przede wszystkim wskazaniami… Tadeusza Kościuszki. Swój program polityczny oparł na ideałach amerykańskich, na koncepcji równości wszystkich obywateli, na pełnym udziale chłopów jako wolnych i równych wszystkim innym warstwom społecznym w życiu publicznym i politycznym.

udostępnij

więcej

Zamknij Nasz strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Możesz wyłączyć tą opcję w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki.