Debaty o wolności

Spotkania i slajdowiska

Moje wydarzenia

Dodaj ulubione wydarzenia do sekcji moje wydarzenia, aby zawsze mieć je pod ręką.

  • piątek, 18 maja 2018, 18:00

Czy Wolność - jedna z podstawowych wartości naszej cywilizacji - jest zagrożona? Czym jest Wolność i jak jej bronić? To temat dyskusji, które pod kierunkiem Jacka Żakowskiego toczyć się będą w Goethe-Institut Krakau. O Wolności w mediach, Wolności kobiet, Wolności we wspólnej Europie i Wolności w kulturze dyskutować będą wybitni eksperci z Polski i Niemiec, przy aktywnym współudziale publiczności. To wyjątkowa okazja, żeby wyrobić sobie własne zdanie w niezwykle istotnych dla współczesnego świata kwestiach. Relacje z debat oraz ważne, odnoszące się do tematu teksty znajdziecie na stronie www.goethe.de/polen

Jesteśmy świadkami bardzo niepokojących zmian w Europie i na świecie. Narastający  nacjonalizm i populizm oraz poczucie zagrożenia skłaniają,  by nowo zdefiniować najważniejsze wartości. Wśród nich centralne miejsce zajmuje Wolność.

Goethe-Institut jest instytucją  zaangażowaną w sprawy Europy. W naszym rozumieniu, „europejskość” polega na wspólnej kulturze, która bazuje na międzykulturowej różnorodności i autonomii, promuje  otwartość i wzajemny szacunek. Ta wspólna kultura nikogo nie wyklucza...  Myśląc o misji europejskiej, posługujemy się wielkimi pojęciami: Integracja,  Otwartość, Różnorodność, Tolerancja, Wolność. Jednak  słowa te, którymi żonglujemy i które odmieniamy przez wszystkie przypadki, w obliczu aktualnych nastrojów społecznych stają się często pustymi sloganami.

Nie chcemy być bierni wobec wielkich debat, które  przetaczają się współcześnie zarówno przez Polskę, jak i całą Europę. Chcemy się w nie włączyć i  stworzyć przestrzeń do dyskusji o wartościach, na których powinno się  opierać nasze życie społeczne. Dlatego rozpoczynamy cykl spotkań, podczas których, w różnych kontekstach, będziemy rozmawiać o Wolności.

Będziemy dyskutować o Wolności w mediach, Wolności w odniesieniu do kobiet, Wolności w ramach Wspólnoty Europejskiej  i Wolności w kulturze. Wszystkie dyskusje prowadzić będzie  ceniony dziennikarz - Jacek Żakowski. Zapraszając jednego moderatora, chcemy zagwarantować ciągłość dyskusji tak, aby rozmowy miały wspólny mianownik i tworzyły jedną, spójną całość. Do każdej rozmowy zapraszamy po dwóch rozmówców, specjalizujących się w danej tematyce:  jednego gościa z Polski i jednego z Niemiec. Pozwoli to poszerzyć perspektywę debaty o wzajemne doświadczenia, otworzyć się na nowe poglądy i zapoznać z najnowszymi prognozami.

Komplementarnie do prowadzonych debat, na stronie www.goethe.de/polen chcemy publikować artykuły i eseje, które rzucą nowe światło na tematy, będące w centrum naszych zainteresowań. Mamy nadzieję, że nasz wielopłaszczyznowy projekt  stanie się ważnych głosem w dyskusji na temat Wolności i zwianych z nią współczesnych wyzwań.

Wszystkie debaty moderuje red. Jacek Żakowski           

16 lutego 2018, 18.00
Wolność i media
Seweryn Blumsztajn
- dziennikarz, działacz opozycji w czasach PRL, prezes Towarzystwa Dzienikarskiego
Leonard Novy - autor i publicysta, członek zarządu Institut für Medien- und Kommunikationspolitik
Jak media wpływają na świadomość ludzi? Czy w epoce powszechnie dostępnej  informacji naprawdę dysponujemy pełnym i obiektywnym oglądem wydarzeń? Jak selekcjonować fakty, i przyjmować informacje w czasach, gdy prawda  traktowana jest jako wartość względna?  Czy dziennikarze są rzeczywiście wolni, czy jednak uwikłani w swój czas, presję historii i zewnętrzne naciski ? Czy wolne, profesjonalne  dziennikarstwo ma przed sobą przyszłość?

16 marca 2018, 18.00
Wolność i kobiety
Beata Kowalska
- socjolożka z Uniwersytetu, Jagiellońskiego, aktywistka feministyczna.
Katharina Oguntoye - niemiecka historyczka pochodzenia afrykańskiego, pisarka i aktywistka, prezeska stowarzyszenia Joliba zajmującego się integracją rodzin z Afryki ze społeczeństwem niemieckim
Co współcześnie oznacza dla kobiet wolność? Zwłaszcza ostatnio, gdy znowu tysiące kobiet  w Polsce, Stanach Zjednoczonych, krajach Południowej Ameryki czy Tunezji wyszły jej bronić na ulice.  Gdy ponownie argumenty odwołujące się do tradycyjnych wartości kulturowych,  służą jako usprawiedliwienie dla ograniczenia możliwości samodzielnego decydowania o własnym życiu i obywatelskiej partycypacji.
Cześć żądań kobiet jest wspólnych, ponad geograficznymi granicami: wolność od przemocy, pełnia praw reprodukcyjnych, wolność od dyskryminacji płynącej z religii czy kultury, poprawa sytuacji ekonomicznej. Czy społeczeństwa są w stanie je zaspokoić?

13 kwietnia 2018, 18.00
Wolność i Europa
Karolina Wigura -
socjolożka, historyczka idei, dziennikarka, szefowa działu politycznego w Kulturze Liberalnej
Roman Leandre Schmidt - historyk, pracownik naukowy KWI (Kulturwissenschaftliches Institut Essen)
Dlaczego populistyczne i nacjonalistyczne partie cieszą się coraz większym poparciem społecznym? Skąd bierze się sceptycyzm wobec Unii Europejskiej, który wyraźnie objawił się w referendum dotyczącym Brexitu, lecz nie ogranicza się przecież jedynie do Wielkiej Brytanii? Czy Unia Europejska to  dla narodów gwarancja wolności i niezawisłości, czy  brzemię pod którym narodowa niezależność nie jest w stanie się obronić? Jak powinien wyglądać dialog pomiędzy tymi, którzy sceptycznie patrzą na Unię Europejską, a tymi, którzy są jej zwolennikami? Czy taki dialog jest w ogóle możliwy? Czy zjednoczona Europa faktycznie jest jedynym gwarantem naszej wolności?

18 maja 2018, 18.00
Wolność i kultura
Magdalena Sroka
- menedżerka kultury, 2010–2015 wiceprezydent Krakowa ds. kultury i promocji miasta, 2015–2017 dyrektorka Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Jens Hillje - dramaturg, 1999–2009 główny dramaturg w Schaubühne, Berlin, od sezonu 2013/14 dyrektor artystyczny w Maxim Gorki Theater, Berlin
Czy obecny kryzys wartości nie jest klęską wolnej sztuki, która nie potrafiła rozbudzić  w ludziach potrzeby wolności? Czy czeka nas zalew  sztuki popularnej, na którą stawiają populiści? Czy i jak sztuka może się rozwijać w sytuacji braku wolności? Być może najbardziej narażonymi na wpływy polityczne dziedzinami są film i teatr - sztuki kosztowne, wymagające publicznych dotacji… Czy bez pieniędzy publicznych te dziedziny  są skazane na śmierć, bądź na utratę prestiżu artystycznego? Jak stworzyć alternatywne formy rozwoju sztuki wysokiej?

 

udostępnij

więcej

Zamknij Nasz strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Możesz wyłączyć tą opcję w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki.